ROZDZIAŁ "WYPŁATA TANTIEMY" JUŻ NA PORTALU

Zespół ExpertMusic cieszy się zawiadomić wszystkiсh naszyсh Autorów o początku pracy rozdziału "wypłata tantiemy". Teraz w wygodny dla Was czas możecie widzieć i monitorować monetyzację ściągniętych utworów.
Rozdział znajduje się na koncie osobistym (w profilu) w pasku menu. W tym rozdziale Autor może zobaczyć okres rozliczeniowy kontrahentów (kolumna: początek okresu, koniec okresu), nazwę kontrahenta, który ściągnął kompozycję, listę ściągniętych utworów, liczbę wykorzystań, kwotę tantiemy i stan. Jest też możliwość sortować według kolumn od "A" do "Z", od większego do mniejszego i na odwrót.
Ilustracja 1 – Pola rozdziału "Wypłata tantiemy"
Rozstrzygniemy dokładniej każdy punkt:

1. Kolumna "początek okresu" i "koniec okresu". Dla każdego wykorzystania utworu i kontrahenta na portalu pokazuje się daty okresu rozliczeniowego "od" i "do", żeby rozumieć, co jest wliczone albo zostanie wliczone do przydzielania i w jakim okresie.

Okresy mogą być ukończone lub nieukończone. To jest powiązane z tym, że kontrahenci mają różne terminy płatności, na przykład 30, 90 lub 180 dni, dlatego okres rozliczeniowy dla różnych klientów się różny.

W kolumnie "Koniec okresu" jest zaznaczona data okresu rozliczeniowego. Dana informacja pomoże Autorowi zorientować się według terminów przydzielania (co już zostało przydzielone, i co dopiero zostanie przydzielone).
Ilustracja 2 - Informacja według dat zakończenia okresu i według stanu przydzielania
Zwróćcie uwagę: Do przydzielania trafiają tylko te okresy rozliczeniowe dla klientów, których działanie się skończyło.

Zbadamy na przykładzie: W rozdziale "Statystyka" pokazuje się 500 ściągań, ale zrobiono je w różne okresy. W takim przypadku wypłata tantiemy zostanie pokazana według wykorzystanego kontentu w ramach ukończonych okresów według klientów.

Możliwa też sytuacja, kiedy odbyły się ściągania za kwartał (październik - grudzień) albo inne okresy czasowe, ale u kontrahentów jeszcze nie skończyły się terminy płatności. W tym przypadku kwoty wypłat pokazuje się po ukończeniu takich terminów u użytkowników (wskaźnik terminów - kolumna "koniec okresu").

Przydzielanie odbywa się co kwartał zgodnie z zawartą Umową Licencyjną. Wypłata wynagrodzenia odbywa się w wypadku naliczenia kosztów od 100 Euro.

2. Kontrahent:
W tej kolumnie są nazwy zakladów klientów, którzy wykorzystali utwór muzyczny.

3. Utwór:
Pokazuje się nazwę kompozycji.

4. Ilość wykorzystań:
Tu jest ilość ściągań przez konkretnych klientów w pewnym terminie.

5. Tantiema, euro:

Pole, gdzie jest kwota wypłaty w Euro. W tej kolumnie może być również zaznaczone "0, 00". To znaczy, że okres rozliczeniowy klienta jeszcze się nie skończył i kwota jeszcze nie została przydzielona.

Zaznaczona kwota jest końcową wpłatą autorowi łącznie z opodatkowaniem.

Ilość otrzymanych na konto Autora kosztów zależy wyłącznie od rozmiaru komisji wybranego przez Autora kanału wypłaty.

6. Stan:

Może być dwa warianty - "Naliczony koszt" i "Nie przydzielono".

"Naliczony koszt" znaczy, że koszty tantiemy za wykorzystanie kontentu muzycznego zostały przydzielone i naliczone. Okres rozliczeniowy klienta zaznaczonego w polu "Kontrahent" jest ukończony.

Znaczenie "Nie przydzielono" oznacza, że monetyzacja jeszcze się nie odbyła, ponieważ okres rozliczeniowy kontrahenta jeszcze się nie skończył.


Więcej informacji na temat przydzielania tantiemy zademonstrowane są w poniższym schemacie:

1
Kwota, którą klient zapłacił w pewnym terminie (skończony przez 90, 180 lub 360 dni) dzieli się między wszystkimi ściąganiami danego kontrahenta
2
Kwota dla każdego utworu dzieli się zgodnie z zaznaczonymi dolami praw dla pewnej kompozycji (wyliczenie doli dla każdego uprawnionego/przedstawiciela )
3
Opodatkowanie
4
Wykonanie wyliczenia wynagrodzenia ExpertMusic
5
Konwertacja kwoty w walutę Euro.
Wykonanie wyliczenia podatków od dochodów Autora
6
Kwota naliczonych kosztów tantiemy w Euro dla Autorów, stan przydzielania "naliczono"

Nowy rozdział pomoże Autorom monitorować ściągnięte utwory według naliczonych kosztów wypłaty.
Podczas pojawienia się trudności w pracy z portalem albo z innymi pytaniami zawsze możecie zwrócić się do specjalistów firmy ExpertMusic w wygodny dla was sposób:

● napisać do obsługi klienta ExpertMusic support@expertmusic.net;
● zadzwonić pod numery zaznaczone na stronie firmy.


WIELE ZAKŁADÓW JUŻ PRACUJĄ Z EXPERTMUSIC


Obecnie działa portal biznesowy dla Klientów naszej firmy. Zakłady segmentów HoReCa i Retail aktywnie wykorzystują muzykę, którą oferuje ExpertMusic

Wgrywając więcej jakościowych kompozycji na portal zwiększacie szanse na to, że większa ilość zakładów różnych branż biznesu użyje kontentu, co z koleji zwiększy monetyzację.

Żeby być na bieżąco z aktualną i potrzebną muzyką w segmencie HoReCa i Retail, polecamy do przeczytania artykuł "Jakie style muzyczne są najbardziej zapotrzebowane w HoReCa i Retail" na naszym blogu.

comments powered by HyperComments
Made on
Tilda