Psychoakustyka – co kompozytor i wykonawca
muszą znać

Rewolucja naukowo-techniczna odkryła zasadniczo nowe możliwości pracy z dźwiękiem, w tym za pomocą technologii komputerowych.

Stała się ona fundamentem dla gruntownego rozwoju przemysłu audio. Obecnie dokonano zasadniczego postępu w technice produkcji sprzętu do nagrywania, przekazywania i odtwarzania dźwięku. Jednak za ostatecznego sędzię i odbiorcę tego ekscytującego procesu uważa się układ słuchowy.

Właśnie z tego powodu dużo uwagi i zasobów poświęca się na taką ciekawą naukę – psychoakustykę, badającą psychologiczną i fizjologiczną specyfikę odbierania dźwięku przez człowieka.

Główne zadania psychoakustyki:

Zrozumieć w jaki sposób układ słuchowy przetwarza obraz dźwiękowy;

Wyjaśnić podstawowe związki zachodzące między fizycznym bądźcem dźwiękowym a odczuwanym wrażeniem;

Poznać, jakie charakterystyki sygnałów akustycznych są najważniejsze dla przekazywania informacji i emocji.

To ma zasadnicze znaczenie zarówno dla rozwoju sprzętu audio, jak i dla całokształtu sztuki muzycznej, sztuki wykonania muzycznego, udoskonalenia instrumentów muzycznych, rozwoju komputerowej syntezy dźwięku i muzyki itp. Szczególnie dla reżyserów dźwiźku, przecież rozumienie procesów kształcenia subjektywnyj „przstrzei słuchowej" jest potrzebnym fundamentem ich twórczości.
ZADANIE KOMPOZYTORA I WYKONAWCY – STWORZYĆ OBRAZ DŹWIĘKOWY I PRZEKAZAĆ GO SŁUCHACZOM ZA POMOCĄ KLIPU DŹWIĘKOWEGO.

Pod czas wyboru kompozycji trzeba poświęcać uwagę takim parametrom:

  • wrażenia przestrzenne
  • przejrzystość
  • równowaga akustyczna
  • zakłócenia
  • wykonanie
  • aranżacja
  • reżyseria dźwięku
  • stereofonia

Wymienione parametry są wyłącznie małą częścią tego, co może nam dać psychoakustyka!

Każdy z wymienionych parametrów ocenia ekspert muzyczny. My natomiast staramy się bardziej szczegółowo opisać treść każdego z nich, żeby mogli Państwo otrzymać maksymalnie wysoką ocenę.

Wrażenie przestrzenne, co znaczy ten parametr i na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Dużym atutem nagrań muzycznych jest poczucie głebokiej perspektywy dźwiękowej, to znaczy iluzji różnej odległości instrumentów orkiestrowych od odbiorcy. Poczucie wieloplanowości obrazu dźwiękowego, które w pewnym sensie tworzy przestrzenność brzmienia często zanikającą. Szczególnie jest to zauważalne w nagraniach monofonicznych.

Przejrzystość. Pod tym pojęciem rozumiemy dobrze zauważalne brzmienie poszczególnych instrumentów w orkiestrze, jasność faktury muzycznej, łatwość rozumienia tekstu śpiewanego itp.

Równowaga akustyczna – jest wyważeniem pomiędzy głośnością brzmienia poszczególnych sekcji orkiestry określającą się bezporednimi sygnałami dźwiękowymi, które są przekazywane bezpośrednio do mikrofonu przez wykonawcę.

Zakłócenia. Za pomocą tego parametru klip dźwiękowy ocenia się ze względu na różne zakłócenia, przeszkadzające w odbieraniu muzyki.
Wykonanie. Ocenia się zarówno recepcja wykonawcy danej kompozycji, jak właśnie wykonanie – tempo, zachowanie odcieni, czystość intonacji i inne cechy artystyczne nagrania.

Aranżacja. W niektórych przypadkach należy przeprowadzić dodatkowe sprawdzanie, czy jest dany utwór przydatny do nagrania ze względu na jego instrumentację oraz aranżację sceniczną.

Reżyseria dźwięku. Ocena prawidłowości wykorzystania mikrofonów, docelowość wykorzystania efektów dźwiękowych, jakość miksowania i inne strony stworzenia przez reżysera dźwiękowego obrazu akustycznego, które nie zostały uwzględnione w poprzednich punktach.

Stereofonia. Przekaz stereo w porównaniu do przekazu monofonicznego w większym stopniu może mieć brzmienie naturalne, „na żywo", przenieść odbiorcę do pomieszczenia, gdzie ten utwór jest wykonywany. Ocena jakości fonogramu będzie niepełna jeśli oceniać go wyłącznie ze względu na kryteria oceny zwykłego nagrania monofonicznego.

To jest tylko część parametrów. Jeśli interesuje Państwo ocena ekspertów Państwa kompozycji, proponujemy zarejestrować się na portalu muzycznym ExpertMusic. Na początku współpracy z naszym serwisem mogą Państwo bezpłatnie otrzymać ocenę od naszego eksperta, a także rekomendacje dotyczące możliwego polepszenia utworów.

Dla otrzymania oceny eksperckiej należy napisać prośbę na portalu ExpertMusic, zaznaczając, że chcieliby Państwo otrzymać informację o jakości swojej kompozycji.

Mamy nadzieję, że przedstawiona informacja będzie dla Państwa użyteczna i pomoże w procesie twórczym.

comments powered by HyperComments
Made on
Tilda